Thai Eng Vn Vn

ยันต์พระเจ้าห้าพระองค์และยันต์ธงหมาลาพ 
ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ ความหมาย ป้องกันเสนียดจัญไร ภูติผีปีศาส และสิ่งที่เป็นอัปมงคลจากน้ำมือมนุษย์ก็ดี หรือผู้ที่ไม่ปราถนาดี แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง