Thai Eng Vn Vn

ยันต์ หนุมาน สี่กร หาวเป็นดาว เป็นเดือน 
ยันต์หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน ความหมาย แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี หรืออันตรายทั้งปวง มีความสง่างาม ความกล้าหาญ มีอำนาจและความโชคดี