Thai Eng Vn Vn

ยันต์หนุมานรับอาวุธสหัสเดชะ 
ยันต์หนุมานรับอาวุธสหัสเดชะ ความหมาย ยันต์ตัวนี้แรงมาก แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง มีความสง่างาม กล้าหาญ มีอำนาจวาสนา เหมาะแก่พวกรับราชการ จะช่วยหนุนดวงชะตา จากร้ายให้กลายเป็นดี และ ต่อต้านสิ่งเลวร้ายต่างๆ