Thai Eng Vn Vn

ยันต์มังกรปีก 
ยันต์มังกรปีก ความหมาย มีอำนาจ มีบารมี แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง มังกรเป็นสัตว์ชั้นสูง และมีความสง่างาม มีเมตตา แก่ผู้พบเห็น และมีโชคดี