Thai Eng Vn Vn

ลิงลมสักขา ( ซ้าย ขวา ) 
ยันต์ลิงลม ความหมาย คงทน แคล้วคลาด ว่องไว ปราดเปรียว มีพละกำลังมหาศาล มีอำนาจวาสนาที่ดี