Thai Eng Vn Vn

ยันต์พระฤาษีพระสิธา 
ยันต์ฤาษี ความหมาย แคล้วคลาดปลอดภัย มีเมตตามหานิยม เป็นยันต์ชั้นสูง เพราะฤาษีเป็นผู้ทรงศีล มีโชคลาภวาสนา เป็นที่รักแก่คนทั่วไปและมนุษย์ทั้งหลาย