Thai Eng Vn Vn

ยันต์สิงห์ คชสาร 
ยันต์สิงห์ ความหมาย เป็นมหาอำนาจ แคล้วคลาดปลอดภัย คนเห็นยำเกรง มีสง่าราศรี เพราะว่าเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ เป็นสัตว์ชั้นสูง เป็นสุดยอดมหายันต์ป้องกันศัตรูที่คิดไม่ดี