Thai Eng Vn Vn

ยันต์นะปัดตลอด 
  ยันต์นะปัดตลอด ความหมาย เป็นยันต์ที่ช่วยปัดสื่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวของเรา กันภูตผีปีศาจ และคนกระทำย่ำยี แคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากจากอันตรายทั้งปวง