Thai Eng Vn Vn

ยันต์บัวบังใบ 
ยันต์บัวบังใบ ความหมาย เมตตาแรงนักเพราะวิชานี้เป็นเสน่ห์อย่างเหลือล้น เป็นที่ชมชอบของหญิงชายทั้งหลาย และเท่ากับเป็นการเพิ่มบารมีความรุ่งโรจน์ของดวงชะตาชีวิตให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานและทำมาค้าขายดี