Thai Eng Vn Vn

ยันต์ครูพทธนิมิต และมงกุฏพระพุทธเจ้า 
เป็นยันต์ชั้นสูงแคล้วคลาด ปลอดภัย กันภูติผีปีศาจ ป้องกันอันตรายทั้งปวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยันต์สายรกของพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำการสักเส้นยันต์เป็นรูป พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้้นำอักขระเลขยันต์กำกับไว้โดยใช้ยันต์ชั้นสูงของพระพุทธเจ้า โดยมี พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ