Thai Eng Vn Vn

ยันต์ ตะกร้อแปดทิศ 
  1. ยันต์ตะกร้อ ความหมาย แคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี เป็นยันต์ที่เก่าแก่ยันต์หนึ่ง ซึ่งครูบาอาจารย์ได้ผูกอักขระเลขยันต์เป็นค่ายกล ตัวยันต์มีลักษณะสานเหมือนลูกตะกร้อ ซึ่งเป็นยันต์ชั้นสูงยันต์หนึ่ง