Thai Eng Vn Vn

ประวัติอาจารย์กฤษ

ประวัติอาจารย์ กฤษณพล กันศิริ


          อาจารย์กฤษณพล กันศิริ หรือที่รู้จักกันดีในนามอาจารย์กฤษ นะอุตตะรัง
เกิดที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรของนายพินิจ กันศิริ และนางสมัย กันศิริ บิดาและมารดาของท่านอาจารย์กฤษนั้นเดิมทีเป็นชาวจังหวัดอยุธยาแล้วย้ายเข้ามาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีบุตรด้วยกัน 4 คน ซึ่งอาจารย์กฤษเป็นบุตรคนที่ 4 และเป็นบุตรชายเพียงคนเดียว
 
          อาจารย์กฤษนั้นท่านมีความสนใจในเรื่องของการสักยันต์มาตั้งแต่สมัยยังเยาว์วัย จึงได้ศึกษาหาความรู้ในด้านคาถาอาคม พระเวทไสยศาสตร์ พุทธอาคม รวมทั้งการอ่านเขียนอักขระขอม - ไทยโบราณ จนแตกฉาน อีกทั้งยังได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมศิลปากร อดีตท่านเคยอุปสมบทบทอยู่ที่วัดแก้วสุวรรณ จังหวัดอยุธยาและเนื่องจากท่านมีใจรักชื่นชอบในการสักยันต์และพระเวทย์คาถาอาคมจึงได้เดินทางแสวงหาความรู้กับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านการสักยันต์และท่านยังได้มีโอกาสศึกษาการสักยันต์ที่ประเทศพม่าและทั่วทุกภาคของประเทศไทย จนกระทั่งอาจารย์กฤษ ได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์สมใจ ศรีศักดา ซึ่งเป็นอาจารย์สักยันต์ที่มีชื่อเสียงในการสักยันต์แบบโบราณสายนะอุตตะรัง ซึ่งมีประวัติอันยาวนานกว่า100 ปี เท่าที่สืบทราบมาได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เรื่อยมา ซึ่งท่านอาจารย์กฤษนั้นได้พยายามติดต่อกับท่านอาจารย์สมใจ ศรีศักดา เพื่อขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งอาจารย์สมใจ ศรีศักดา เห็นถึงความแน่วแน่ตั้งใจจริงของอาจารย์กฤษ ท่านจึงได้ออกมาพบและยอมรับอาจารย์กฤษเป็นลูกศิษย์ พร้อมกับถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้กับอาจารย์กฤษเป็นเวลาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นวิชาการสักยันต์ วิชาคงกระพัน แคล้วคลาด เมตตามหานิยม เคล็ดวิชาต่างๆ สรรพวิชาทั้งหลายจนหมดสิ้น รวมทั้งการครอบวิชาและประสิทธิ์ประสาทยันต์ครู ท่านอาจารย์สมใจ ศรีศักดา ยังได้ทำการมอบตำรานะอุตตะรังและเข็มสักซึ่งเป็นของท่านเองให้แก่อาจารย์กฤษไว้ครอบครองและให้เป็นผู้สืบทอดการสักยันต์แบบโบราณอีกด้วย
 
          ปัจจุบันท่านอาจารย์กฤษได้เปิดสำนักสักยันต์นะอุตตะรังอยู่ที่บางปู จังหวัด สมุทรปราการ มีลูกศิษย์ลูกหามากมายในทุกสายงานอาชีพ ศิษย์แต่ล่ะคนที่ได้รับการสักยันต์ไปแล้วนั้นต่างประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปราถนาไว้ อาทิเช่น ในด้านเมตตามหาเสน่ห์ ความรัก การงาน การเงิน อีกทั้งยังแคล้วคลาดปลอดภัย จึงทำให้เป็นที่กล่าวขานและได้บอกกันปากต่อปาก ส่งผลให้ท่านอาจารย์กฤษเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งท่านอาจารย์กฤษยังคงไว้ซึ่งความเข้มขลังของการสักยันต์สายนะอุตตะรังแบบไทยโบราณดั้งเดิมไว้ทุกประการ และสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ที่มีมาแต่โบราณโดยการดูแลและคอยปรนนิบัติ ท่านอาจารย์สมใจ ศรีศักดา เปรียบเสมือนบุตรดูแลบิดาผู้ให้กำเนิดไม่ว่ายามสุข ยามทุกข์หรือป่วยไข้ ตามแบบที่บรมครูทุกท่านได้ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความนับถือแก่ศิษย์ทุกคน